Download Rss บทความ
Download Rss ข่าว
สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดนครราชสีมา

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

     จังหวัดนครราชสีมา หรือ โคราช เป็นเมืองใหญ่ที่แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ เป็นเมืองเก่าแก่และด้วยภูมิประเทศส่วนหนึ่งเป็นป่าเขา ดังนั้น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่กระนั้น ด้วยการที่เป็นเมืองหน้าด่านของภาคอีสาน โคราช จึงเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองหนึ่งที่มีนักลงทุนมาสร้างโรงแรม รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยวทางกิจกรรม ทำให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่น่าสนใจมากมายที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

     อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่หน้าประตูชุมพล ซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าอนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว ฐานอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารี เป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราช และจังหวัดใกล้เคียง

     ประตูชุมพล  เป็นประตูเมืองด้านทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมา สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมนั้นมีประตูเมืองสี่ประตู ปัจจุบันคงเหลือเพียงประตูชุมพลทางด้านทิศตะวันตกที่เป็นประตูเดิม ส่วนอีกสามประตูอันได้แก่ ประตูพลแสนด้านทิศเหนือ ประตูพลล้านด้านทิศตะวันออก และประตูชัยณรงค์ด้านทิศใต้ ได้สร้างขึ้นใหม่แทนของเดิม

     อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ (ย่าเหลือ)  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่ได้พลีชีพเพื่อปกป้องชาติเมืองครั้งสงครามเจ้าอนุวงศ์ ปี พ.ศ. 2369 ที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ด้วยการใช้ดุ้นฟืนติดไฟโยนเข้าใส่กองเกวียนดินดำของกองทัพลาวจนระเบิดเสียหายหมดสิ้นและตัวนางก็ได้สิ้นชีวิตในการสู้รบครั้งนั้น

     ศาลหลักเมืองนครราชสีมา  ตั้งอยู่ที่ถนนจอมพล มุมวัดพระนารายณ์มหาราช เป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัด ชาวเมืองทั้งชาวไทย และชาวจีน เคารพนับถือและไปสักการบูชาเป็นประจำ

     ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก  ตั้งอยู่ริมคูเมืองด้านทิศเหนือ ตรงมุมถนนมนัส ตัดกับถนนพลแสน ในอำเภอเมือง เป็นศาลเจ้าสร้างครอบหลักตะเคียนหิน ซึ่งเดิมเป็นหลักที่ชาวเมืองภูเขียว นำช้างเผือกมาผูกไว้ เพื่อให้พนักงานกรมคชบาลตรวจดูลักษณะช้าง ก่อนกราบทูลถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อทรงรับไว้เป็นพระราชพาหนะ

     กลุ่มวัดเก่าแก่ของเมืองโคราช  ได้แก่ วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง) และวัดอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ตามทิศต่าง ๆ ตามชื่อทิศ ได้แก่วัดบูรพ์ วัดอิสาน วัดพายัพ วัดบึง และ วัดสระแก้ว รวม 6 วัด ที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมือง โดยถือเอาวัดพระนารายณ์เป็นจุดศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังมี วัดแจ้ง วัดสมอราย และ วัดสามัคคี ทั้งหมดนี้เป็นวัดโบราณคู่บ้านคู่เมืองโคราช เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมชมของโบราณ

     วัดศาลาลอย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง มีพระอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เป็นลักษณะศิลปะไทยประยุกต์ โดยสร้างเป็นรูปสำเภาโต้คลื่น ใช้วัสดุพื้นเมือง คือใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียน วัดนี้ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ในปี พ.ศ. 2516

     วัดศาลาทอง   ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวทะเล ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 1 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุอยู่ในพระเจดีย์องค์เล็ก ปัจจุบันได้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์เดิมไว้

     วัดป่าสาละวัน  อยู่หลังสถานีรถไฟนครราชสีมา เป็นวัดที่เก็บพระอัฐิธาตุของเกจิอาจารย์ ได้แก่อาจารย์เสา อาจารย์มั่น และอาจารย์ทิม

     วัดปรางค์   ตั้งอยู่ที่บ้านพุดชา ห่างจากตัวเมือง 25 กิโลเมตร ภายในวัดมีปรางค์สมัยขอม รูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสก่อด้วยอิฐ ส่วนยอดได้รับการดัดแปลงในสมัยหลังเป็นรูปกรวยสี่เหลี่ยมแบบเจดีย์ล้านช้าง เป็นศิลปะเขมรแบบบันทายศรี อายุราวต้นศตวรรษที่ 16

     ปราสาทหินพนมวัน   เป็นโบราณสถานสมัยขอม สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถานตัวปราสาทหินพนมวัน สร้างเป็นปรางค์มีฉนวน (ทางเดิน) พระปรางค์มีประตูซุ้ม 3 ด้าน ลักษณะศิลปะแบบอยุธยา รอบปราสาทเป็นลานกว้างมีระเบียงคดก่อด้วยหินกว้าง 54 เมตร ยาว 63.30 เมตร ประกอบด้วยประตูทางเข้า 4 ทิศ ปราสาทแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่น่าชม น่าศึกษาแห่งหนึ่ง

     พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของภูมิภาคเอเซียที่มีการจัดแสดงนิทรรศการและซาก ดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและสมบูรณ์ที่สุด ด้วยเทคนิคที่น่าสนใจ ทั้งภาพ แสง สี เสียง รวมทั้งมีมุมกิจกรรมสำหรับเด็ก มีนิทรรศการเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา การกำเนิดภูเขาไฟ ผลกระทบจากลูกอุกกาบาตชนโลกของ ฯลฯ เป็นต้น

     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสุทธิจินดา ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด มีศิลปวัตถุทั้งที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิจินดารวบรวมไว้ โบราณวัตถุที่กรมศิลปากรได้สำรวจขุดพบในเขตจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง และที่มีผู้บริจาค เช่น พระพุทธรูปศิลาสมัยขอม สมัยอยุธยา เครื่องเคลือบดินเผาขนาดต่างๆ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ เครื่องใช้สมัยโบราณ ฯลฯ

     ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฎนครราชสีม  ตั้งอยู่ในบริเวณสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ เป็นสถานที่รวบรวมภาพและประวัติโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ รูปภาพศิลปะ ของใช้สมัยโบราณและเงินตราต่างๆเปิดให้ชมในวันและเวลาราชการ

     สวนสัตว์นครราชสีมา  อยู่ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 โคราช-ปักธงชัย ระยะทาง 12 กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2310 ไปอีก 1 กิโลเมตร เป็นสวนสัตว์แบบกึ่งเปิดและปิด พื้นที่กว่า 500 ไร่ สัตว์ป่าที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทิง เนื้อทราย ละอง ละมั่ง ค่าง งู แมวป่า นก กระเรียน นกยูงไทย และนกยูงอินเดีย เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 08.00-16.30 น.


     อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีอาณาเขตติดต่อกัน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครนายก สระบุรี และปราจีนบุรี เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ 2,168.64 ไร่ สภาพทั่วไปประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้าง เสือ หมูป่า กวาง เก้ง ชะนี และนกอีกกว่า 200 ชนิด นอกจากนี้ยังมีน้ำตกสวยงามแตกต่างกันประมาณ 11 แห่ง น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวนรก น้ำตกกองแก้ว น้ำตกผากล้วยไม้ ฯลฯ

    วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม   ตั้งอยู่บริเวณเขาสีเสียดอ้า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสกลสีมามงคล หรือหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปประจำวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งองค์หน้าตักกว้าง 27.25 เมตร สูง 45 เมตรขยายแบบพระมาจากพระ ภปร. ดวงเนตรฝังด้วยมุก ภายในองค์พระพุทธรูปกลวงตลอดบรรจุพระธาตุพระเครื่อง

     วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหาร   อารามหลวงในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อยู่ในเขตตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง สิ่งที่น่าสนใจคือ มณฑลพระพุทธบาทจำลอง สร้างด้วยหินทั้งหลัง ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา

     วัดถ้ำไตรรัตน์ (ถ้าแก้วสารพัดนึก)  พระเดชพระคุณท่านพระสุทธาจารณย์ (โชติ คุณสมฺปนฺโน) ปฐมเจ้าอาวาสวัดวชิราฯ ได้มาพัฒนาถ้ำเพื่อบำเพ็ญสมานธรรม เมื่อปีพ.ศ. 2513 และภายในบริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือสวนป่าที่สวยงาม และถ้ำที่น่าสนใจให้เที่ยวชมอยู่ 3 ถ้ำ คือ ถ้ำพุทธรังษี ถ้ำธรรมรังสี ถ้ำสังฆรังษี

     วัดมกุฏคีรีวัน  มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 1,200 ไร่ ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นวัดที่เงียบสงบและร่มเย็น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรม มีพระบรมมหาธาตุเจดีย์บนยอดเขา ให้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพุทธานุสติ และเป็นที่เคารพศักการะบูชาของบุคคลทั่วไป

     ถ้ำค้างคาว  อยู่ถนนธนรัชต์ ระหว่างกิโลเมตรที่ 20.22 ที่เขาลูกช้างถ้ำจะอยู่ทางขวามือของเขาลูกช้าง มีค้างคาวอาศัยอยู่นับแสนตัว ทางขึ้นเขาค่อนข้างสูงชัน ค้างคาวจะบินออกจากถ้ำเวลาประมาณ 17.45 น. และจะบินกลับมาประมาณเวลา 05.00 ของเช้าวันรุ่งขึ้นจะเป็นเช่นนี้อยู่ทุกวัน

     น้ำตกธารหลังเหว  เป็นน้ำตกซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยมีต้นน้ำจากฝายน้ำล้นในหมู่บ้านไหลผ่านมายังวัดธารน้ำตกหลังเหว มีระยะความสูง 50 เมตร บันไดขึ้นลงน้ำตก 200 ขั้น ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดระยะทางเข้าจากถนนเส้นทางปากช่องซับสนุ่น 650 เมตรจากแยกทางเข้าบ้านโนนอารีย์

     น้ำผุด ปากช่อง   บ่อน้ำผุดธรรมชาติ ที่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นตาน้ำที่มีน้ำผุดออกมาโดยธรรมชาติ ลักษณะของน้ำจะใสมาก เหมือนสระมรกต และไหลอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำเยอะกว่าปกติ ในวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำเป็นจำนวนมาก

     ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อยู่ในเขตตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 155 ริมถนนมิตรภาพ ศูนย์วิจัยแห่งนี้แต่เดิม คือ “ธนะฟาร์ม” ซึ่งเป็นของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ มีการจัดกิจกรรมทางด้านทัวร์เกษตรสำหรับหมู่คณะที่สนใจศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร เช่น กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน ฯลฯ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

     ศูนย์การสุนัขทหาร  เป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับกรมการสัตว์ทหารบก เป็นศูนย์ฝึกสุนัขทหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และรับฝึกสุนัขให้ผู้สนใจทั่วไปด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ประชาชนสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในศูนย์ โดยจะเปิดให้ชมเป็นพิเศษเฉพาะในวันอาทิตย์ ช่วงเดือน พฤศจิกายน – พฤษภาคม พร้อมการแสดงการสาธิตฝึกสุนัขทหารให้เชื่อฟังตามคำสั่ง เป็นต้น

     ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ  ที่พักริมทางลำตะคอง หรือ“สวนน้าชาติ” เป็นศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจุดพักรถ บนเนื้อที่ 37 ไร่ เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง ภายในบริเวณนี้ยังมีรูปสลักพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ในลักษณะท่ากอดอก ยืนพิงมอเตอร์ไซค์คู่ใจ สูง 3.40 เมตร แกะสลักจากหินทรายสีเขียวซึ่งเป็นหินชั้นดีที่สุดและมีมากที่สุดในจังหวัด นครราชสีมา

     ตลาดผลไม้ของฝาก   เป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภอปากช่องมีผลไม้มากมายหลายชนิด ผลไม้ที่มีชื่อเสียง มากที่สุดก็คือ น้อยหน่า ซึ่งสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อได้แก่ พันธุ์เพชรปากช่อง ผลไม้เด่นอีกชนิดหนึ่งได้แก่ ข้าวโพด ตลาดผลไม้ของฝากนั้นมีหลายจุดตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องเริ่มมาตั้งแต่ตำบลกลางดง จนถึง ศูนย์การสุนัขทหาร นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

     เขื่อนลำตะคอง   อยู่ที่ตำบลลาดบัวขาว ห่างจากตัวจังหวัด 62 กิโลเมตร มีทางแยกจากทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณกิโลเมตร ที่ 193-194 ไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2507 สร้างกั้นลำตะคองที่ช่องเขาเขื่อนลั่นและช่องเขาถ่านเสียด พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำมีธรรมชาติสวยงาม

     โรงไฟฟ้าแบบสูบกลับลำตะคอง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขื่อนลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยสูบน้ำจำนวนหนึ่งที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองขึ้นไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำข้างบนแล้วปล่อยไหลกลับเพื่อปั่นกระแสไฟ ปัจจุบันได้มีการติดตั้งกังหันขนาดใหญ่จำนวน 2 ตัว ซึ่งเป็นกังหันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อนำกระแสลมมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า

     อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  ก่อตั้งโดยแรงศรัทธาของคุณ สรพงษ์ ชาตรี  ดาราอันดับหนึ่งของเมืองไทย ด้วยแรงศรัทธาและนับถือต่อสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสีที่มีอยู่เต็มเปี่ยมหัวใจ จากเงินเพียงศูนย์บาทและตั้งใจจะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลก โดยหล่อมาจากทองเหลืองหนัก 61 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น หล่อเป็นชิ้นๆ ทั้งหมด 127 ชิ้น แล้วนำมาเชื่อมต่อกันภายหลัง ทำให้หลายคนเรียกอุทยานนี้ว่า "วัดสรพงษ์" สถานที่ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว ก่อนถึงโคราช 45 กิโลฯ

     วัดเขาจันทร์งาม (วัดเลิศสวัสดิ์)  ตั้งอยู่ที่บ้านเลิศสวัสดิ์ เดินทางจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ประมาณ 58 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายที่กิโลเมตรที่ 198 ไปอีก 3 กิโลเมตร มีภาพเขียนสีโบราณบนเพิงผาหินด้านหลังวัด มีทั้งภาพลงสีแบบเงาทึบและภาพร่างเป็นรูปคนและสัตว์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ราว 3,000-4,000 ปีมาแล้ว

     แหล่งหินตัด  ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) บริเวณกิโลเมตรที่ 207 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 50 กิโลเมตร ด้านซ้ายมือบริเวณแหล่งหินตัดเป็นเนินเขาที่มีหินทรายสีขาวอยู่ทั่วบริเวณ ปรากฏร่องรอยการสกัดหินเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ และยังทิ้งร่องรอยของคมสิ่วที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสกัด สันนิษฐานว่าเดิมคงจะนำหินทรายบริเวณนี้ไปสร้างปราสาทหินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ปราสาทเมืองแขก ปราสาทโนนกู่ ปราสาทหินเมืองเก่า ในอำเภอสูงเนิน ซึ่งห่างออกไป 20 กิโลเมตร

     เมืองโบราณที่ตำบลโคราช หรือ เมืองโคราชเก่า  มีโบราณสถานเหลืออยู่ให้เห็น 3 แห่งด้วยกัน คือ ปราสาทโนนกู่ ปราสาทเมืองแขก และ ปราสาทเมืองเก่า การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ไปจนถึงกิโลเมตร ที่ 221-222 เลี้ยวขวาไปตามทางเข้าสู่อำเภอสูงเนิน 2.7 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวามือตรงมุมวัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน) ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองโบราณโคราช รวมระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 32 กิโลเมตร

     โบราณสถานเมืองเสมา  เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ตั้งอยู่ที่ตำบลเสมา ห่างจากนครราชสีมาประมาณ 37 กิโลเมตร จากตลาดอำเภอสูงเนิน เดินทางข้ามลำตะคองและผ่านบ้านหินตั้งไปจนถึงเมืองเสมาเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร แผนผังเมืองเป็นรูปไข่กว้าง 1,400 เมตร ยาว 2,000 เมตร มีการค้นพบโบราณวัตถุในบริเวณนี้มากมาย

     วัดธรรมจักรเสมาราม   ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวาง ตำบลเสมา แต่เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทวารวดี มีโบราณวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อสร้างด้วยหินทรายแดงที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร อายุราว พ.ศ. 1200 และ ธรรมจักรเก่าแก่ ลักษณะเหมือนเสมาธรรมจักรที่ขุดพบที่จังหวัดนครปฐม และมีหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่ค้นพบเก็บไว้บริเวณวัด

     วัดบ้านไร่   เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เป็นสถานที่จำพรรษาของ หลวงพ่อคูณ ปริสทฺโธ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ในแต่ละวันมีผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมานมัสการหลวงพ่อคูณกันเป็นจำนวนมาก ภายในวัดมีอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ เป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อแสดงประวัติและผลงานของหลวงพ่อนานับประการที่มีคุณูปการแก่บ้านเมือง และประชาชน

     เขื่อนลำพระเพลิง  เดินทางไปตามทางสาย 304 ผ่านทางเข้าอำเภอปักธงชัยไป 4 กิโลเมตร จะพบสี่แยกเลี้ยวขวามือเข้าไปเป็นระยะทาง 28 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเขื่อน ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสำหรับพักผ่อนและเช่าเรือชมอ่างเก็บน้ำ

     ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย   อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปักธงชัยบนเส้นทางหลวงหมายเลข 304 กิโลเมตรที่ 107-108 มีการจัดแสดงนิทรรศการกระบวนการเลี้ยงไหมและผลิตผ้าไหมแบบครบวงจร บริเวณด้านหน้าศูนย์มีร้านขายผ้าไหมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมจำนวนหลายร้าน

     จิมทอมป์สัน ฟาร์ม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวอีสาน มีการรวบรวมบ้านอันเป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสาน มารวบรวมไว้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ บ้านโคราช บ้านภูไท และเรือนเหย้า รวมถึงการแสดงแปลงปลูกพืชสวนเกษตรหมุนเวียน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกฟักทองยักษ  จิมทอมป์สันฟาร์ม จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละครั้งเท่านั้น ในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคม 

     วัดหน้าพระธาตุ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตะคุ จากทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณอำเภอปักธงชัย มีทางแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2236 ไปบ้านตะคุ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ประกอบด้วยโบสถ์เก่าแก่ ภายในโบสถ์มีภาพเขียนฝาผนังสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีเจดีย์ศิลปะแบบลาว ซึ่งสร้างโดยชุมชนอพยพจากนครเวียงจันทน์และหอไตรกลางน้ำ ซึ่งมีภาพลายรดน้ำที่บานประตู เป็นลวดลายวิจิตรสวยงามมาก

     กู่เกษม หรือ ปราสาทบึงคำ  เป็นปรางค์หินทรายทั้งองค์ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นด้านหน้า มีประตูเดียว ผนังสองข้างมุขทำเป็นช่องหน้าต่างข้างละ 2 ช่อง ประดับลูกมะหวด ส่วนหลังคาได้หักพังลง ไม่พบร่องรอยการแกะสลักลวดลายตามที่ต่างๆ สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย

     น้ำตกปักธงชัย หรือ น้ำตก 79  เดินทางจากอำเภอปักธงชัย ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 เป็นระยะทาง 41 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 64 มีทางลูกรังแยกซ้ายไปอีก 12 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกเป็นโขดหินสลับซับซ้อน น้ำตกลงมาจากผาหลายชั้น หน้าผาที่ใหญ่ที่สุดกว้างประมาณ 50 เมตร มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน

     หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน   อยู่ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงสาย 224 (โคราช-โชคชัย) มีชื่อเสียงมากในฐานะที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้สวยงาม มีรูปแบบที่แปลกและหลากหลาย แต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของกรรมวิธีในการปั้นและใช้ดินดำสัมฤทธิ์ที่มีเอกลักษณ์ของสีเป็นเครื่องปั้นแบบด่านเกวียนโดยเฉพาะไว้ นักท่องเที่ยวนิยมไปชมวิธีการผลิตและซื้อหาเครื่องปั้นดินเผาขนาดต่างๆ อยู่เสมอ

     ปราสาทพะโค  ปรางค์พะโคเป็นศาสนสถานสมัยขอมก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาว ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถาน 2 หลัง มีคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปเกือกม้า ทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ได้พบชิ้นส่วนหน้าบัน ประตูหลอกที่แสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบปาปวนในราวพุทธสตวรรษที่ 16 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

     แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท   เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งที่สองต่อจากบ้านเชียง ที่ได้จัดทำเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จากการขุดแต่งหลุมทำให้พบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีสภาพสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หันศีรษะไปทางทิศต่างๆ มีการฝังภาชนะดินเผาแบบเคลือบโคลนสีแดง แบบลายเชือกทาบ เครื่องประดับต่างๆ เช่น กำไลเปลือกหอย ลูกปัด แหวนสำริด กำไลสำริด เครื่องประดับศีรษะทำด้วยสำริด

     อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  บริเวณที่โล่งกว้างนี้เคยเป็นสนามรบระหว่างชาวโคราชและทหารลาวเมื่อครั้งสงครามเจ้าอนุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 3  ซึ่งชาวบ้านสัมฤทธิ์ร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อพ.ศ. 2531 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ดวงวิญญาณของนาวสาวบุญเหลือและวีรชนชาวโคราชที่ได้ทำการต่อสู้กับกองทัพลาวจนได้ชัยชนะ มีการจัดงานฉลองและรำลึกถึงวีรกรรมทุกปี ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม

     พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย   ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา 60 กิโลเมตร ในตัวอำเภอพิมาย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอีสานในอดีต โดยเฉพาะโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ค้นพบในเขตอีสานตอนล่าง มีโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อันมีคุณค่าและประเมินราคามิได้จำนวนมากมาย ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเยี่ยมชม

     อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  ครอบคลุมพื้นที่เมืองโบราณอันเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่โตและงดงามแห่งหนึ่ง คือ “ปราสาทหินพิมาย” เป็นแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 และมาต่อเติมอีกครั้งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งครั้งนั้นเมืองพิมายเป็นเมืองใหญ่ของขอมบนแผ่นดินที่ราบสูง

     ไทรงาม   ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนพิมายก่อนข้ามสะพานท่าสงกรานต์เข้าตัวอำเภอพิมาย จะมีทางแยกไปเขื่อนพิมาย อีก 2 กิโลเมตร ไทรงามแห่งนี้มีอายุประมาณ 350 ปี มีกิ่งก้านสาขามากมาย ให้ความร่มรื่นสวยงาม มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณประมาณ 15,000 ตารางฟุต เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี

 

ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับ ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมาย ติดตามต่อได้โดยคลิ๊กที่หัวข้อเลยครับ...

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ตอนที่ 2

 ข้อมูล :  นครราชสีมา

              


เขียนวันที่ 2011-06-25 07:38:26 | อ่าน 11883 คน | ตอบ 0 คน | แก้ไขล่าสุด 2012-06-08 10:15:41 | เขียนโดย : Junglefat
NAME
:
PICTURE
: ท่านต้องเป็นสมาชิกก่อน ถึงจะสามารถ upload รูปได้ ค่ะ
SECURITY CODE : seccode
ยังไม่มีการโพสความคิดเห็นในเนื้อหานี้HOME | KHAOYAI NEWS | HOTEL | RESTAURANT | ACTIVITES | SEARCH | KHAOYAI INFO | ABOUT US | CONTACT US                      @ 2009 www.khaoyaizone.com All Rights Reserved